Աշնանային արձակուրդի օրերին Վերին Պտղնիի միջն դպրոցի(տնօրեն՝Ա. Հակոբյան) 9-դ դասարանի աշակերտները՝ դասղեկ, պատմության ուսուցչուհի ՝ Ա. Ղազարյանի և ծնողների հետ ուսուցողական-ճանաչողական էքսկուրսիա էին կազմակերպել դեպի Միջնադարյան Հայաստանի մշակութային խոշոր կենտրոն Նորավանք և Պարույր Սևակի տուն-թանգարան:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013400315411&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBa8ui132pXU1q1hvrVPIX42b3X1LSuMoQHYxzGsyH83OXJfSd3-R0afWSrEm-Cn7T3vWJi0FQfiJ9S&hc_ref=ARQg0HxaoD458KvFAmBwEw7tKM2zlSsJmigYhPE65f7wFyn0g_YmRQeTAcWdOjv_teU